måndag 9 december 2019

Två fantastiska böcker om Alfred upptäckaren och olika Nobelpris

Det här är toppen. Jag blir alldeles lycklig, för Sonja Rundgren har skrivit två böcker som skapar intresse och nyfikenhet för naturvetenskap. Författaren är skicklig att förklara naturvetenskapliga saker på barns nivå med hjälp av bland annat liknelser. Hon har skrivit en berättelse som på ett naturligt sätt kommer in i en faktadel, vilket gör det spännande att läsa.

I ”Alfredo Upptäckaren & Metallmonstret” får vi lära oss om celler och autofagi (Ja, jag säger vi - för den vuxne lär sig också). Upptäckten av autofagi har resulterat i ett Nobelpris 2016.


I ”Alfredo Upptäckaren & hundfisen” får vi på ett lika skickligt sätt lära oss om luktsinnet, en gåta som lästers av två forskare som fick Nobelpriset 2004.

I varje bok i den här serien så får alltså barnen på ett lättfattligt sätt och intresseväckande sätt lära sig om något som man fått Nobelpris för. När berättelsen är slut kommer en faktasida om det Nobelpris som inspirerat till berättelsen. Det finns även en faktasida om själva Nobelpriset.

En annan pluspoäng får författaren för att hon vänder sig till barnen och gör dom aktiva i berättelsen genom att ställa frågor, som de får fundera kring.

Ytterligare en sak att älska böckerna för är dessa härliga bilder. Man blir glad av dom och ni vet ju vad man säger- glada hjärnor har lättare att lära sig saker.
Kanske författaren inspirerar barn så de i framtiden kommer på något som resulterar i ett Nobelpris.

Betyg: 5 av 5
-~-~-~-~~-~~-~-~-~-~-~-~-~-
Titel: Alfredo upptäckaren & metallmonstren, Alfred upptäckaren & hundfisen
Författare: Sonja Rundgren
Illustratör: Johanna Arpiainen
Antal sidor: 33
Förlag: Speja förlag
Utgivningsår: 2019
ISBN: 9789188167316, 9789188167323
Finns t ex hos: 
AdlibrisAdlibris 2BokusBokus 2 eller din lokala bokhandel

Inga kommentarer: