tisdag 14 augusti 2018

Utmaningsmodellen: ge rätt motstånd och stöttning genom lärandegropen


Utmaningsmodellen har gett mig en flera aha-upplevelser och känslan av att saker klickat in på plats. Det känns som att mitt lärande-kugghjul får allt fler rätta delar och kommer att fungera allt bättre. Jag är så glad att jag läst Utmaningsmodellen, för det känns som att den kommer ge mig en fantastisk start på höstterminen med mina elever. Vilken inspiration!

Boken handlar om att använda klassrumsdialog för att utmana elevers ytliga kunskap om begrepp, för att de ska lära sig på djupet. Att man som titeln anger ska ge rätt motstånd och stöttning genom lärandegropen. James Pettersson vill med denna modell att eleverna inspireras att lämna sin bekvämlighetszon och utforskar motsägelser och oklarheter för att få en djupare förståelse av sina tankar. Det handlar om att skapa kognitiv konflikt. Det handlar om att få barnen att utveckla sitt tänkande, att bli kritiskt tänkande men samtidigt att kunna lyssna på andra och förstå deras synpunkter.

Boken är pedagogisk upplagd med många förklarande exempel. Den bjuder på många strategier och övningar. Det finns beskrivet om forskning som ligger bakom. James Nottingham förklarar allt på ett lättförståeligt sätt och texten är lättläst.Betyg: +4  av 5
-~-~-~-~~-~~-~-~-~-~-~-~-~-
Titel: Utmaningsmodellen: ge rätt motstånd och stöttning genom lärandegropen
Författare: James Nottingham 
Antal sidor: 321
Förlag: Natur & Kultur Akademisk
Utgivningsår: 2018
ISBN: 
9789127818866
Finns t ex hos: AdlibrisBokus
cdon

Inga kommentarer: