fredag 25 maj 2018

Gleerups utkikböcker FyKe, Bi och Tk


Bi Biologi 4-6

I boken samsas teman som Natur och samhälle, Kropp och hälsa samt Biologins metoder och arbetssätt.

Varje tema är indelande i ämnesområden. T ex är Natur och samhälle indelade i områdena:
Liv, växter, Djur
Ekologi
Livet i sjö och hav, Livet på land,
Hållbar utveckling,
Evolution, Olika livsmiljöer

Varje ämnesområde är sedan indelade i kapitel. Varje kapitel innehåller en inledande sammanfattning samt viktiga ord och begrepp.


De orden som är med i rutan är markerade med grönt (färgen grönt är för att biologiboken är grön) både i rubriken texten, så man uppmärksammar att det kommer och så man lätt kan hitta tillbaka.


Dessa två saker uppskattar jag enormt som lärare!

På varje sida finns bra diskussionsfrågor, som ger djupare förståelse av texten.


Texterna innehåller rätt mycket begrepp (vilket faktatexter ju gör)  men de ger bra förklaringar till det de ska förklara.

När det gäller bilderna så är de klara och fina i färgerna. Det är både ritade bilder och foton.


Bilderna är definitivt ett bra komplement till texten och skapar och upprätthåller intresse.

Till varje kapitel finns en sida med repetitionsuppgifter. Det är både frågor att svara på och ord att förklara. Jag tycker att det är bra uppgifter, som fyller sin funktion.

I slutet av varje ämnesområde finns det en sammanfattningssida.

Sist i boken finns en sida med ordförklaringar.

FyKe Fysik Kemi 4-6

Upplägget är som biologiboken, men det är inte uppdelat i teman utan bara ämnesområden.

Färgen är blå i rubriker och begrepp man valt att markera.


Repetitionsuppgifter a är bra även hör. Testade repetitionssidorna med eleverna och konstaterade att de fungerar bra som diagnos också.

Tk Teknik 4-6

Boken är indelade i ämnesområden och kapitel.


Det finns även här en liten inforuta om vad man kommer få läsa om samt viktiga ord och begrepp. Dessa begrepp samt rubriker är markerade med lila färg i texten eftersom boken är lila.


Varje kapitel innehåller uppdrag. Dessa uppdrag är både spännande och intressanta. 


Det finns även tillhörande uppgifter och sammanfattningar samt diskussionsuppgifter. Böckerna känns väl genomarbetade och de passar väl i både faktatexter och uppgifter till LGR11. 

Jag gillar att de är färgkodade, dvs att varje bok får sin egen färg.


Inga kommentarer: