fredag 24 januari 2014

Föräldrars högläsning är viktigt för barnets utveckling av Lästrategier

Föräldrar: Ni är så viktiga för ert barns läsförmåga! Så viktiga! För ni lär ert barn att läsa innan de kan bokstäver och själv bilda ord och meningar. Det jag tänker på är att när ni läser högt för ert barn tränar ni ert barn i hur man använder lässtrategier. Det är i alla fall något som jag är övertygad om, för att använda Lässtrategier är inget som plötsligt bara finns där.

Jag har denna vecka pratat med mina elever om Lässtrategier och vi har aktivt tränat Lässtrategier! Så här tänker jag som lärare:

När ni föräldrar läser högt och läser fel och läser om, så lär ni ert barn att om det inte låter rätt så tar man om tills det blir något som har mening, dvs Lässteategin: Se till att förstå det du läser.

När ni frågar ert barn vad de tror kommer härnäst i berättelsen så tränar ni barnet i Lässtategin: Att förutse vad som komma ska.

När ni pratar och frågar barnet om de också varit med om något liknande eller hur personerna på bilden känner sig och om hen känt då förut så tränar ni ert barn i Lästrategin: Att koppla ihop texten med något som hen varit med om eller läst om förut.

När ni ställer frågor om texten så tränar ni med ert barn Lässtrategin: Ställ frågor om det ni läser.

Om ni pratar om boken efteråt och sammanfattar den tillsammans med barnet så tränar ni Lässtrategin: Att sammanfatta det viktigaste av texten.

Om ni pratar om vad ert barn tyckte om boken, karaktärerna, handlingen, miljön etc så tränar ni ert barn i Lästrategin: Att utvärdera texten.

Så har vi det viktigaste av allt: Visualisering. Om ert barn får lyssna på mycket högläsning är det troligt att ditt barn lär sig se det du läser framför sig.

Tänk vad nytta ditt barn kommer att ha av att du läst högt för hen när hen börjar läsa. Och kom ihåg att fortsätta läsa för ditt barn även när hen har lärt sig läsa. Det är lika viktigt då!

Inga kommentarer: