fredag 20 december 2013

Lucka 20

Visste ni att den 20 december 1483 så trycktes den första boken i Sverige av magister Johann Snell. Boken heter Dyalogus creaturarum moralizatus (svenska: Skapelsens sedelärande samtal).Inga kommentarer: